Ochrona obiektów

Agencja Ochrony Skorpion oferuje profesjonalną ochronę firm, ośrodków wczasowych, zakładów, obiektów przemysłowych, obiektów handlowych, magazynów, hurtowni, osiedli mieszkaniowych, domków jednorodzinnych, prywatnych posesji. 
Dla każdego ochranianego obiektu sporządzane są indywidualne instrukcje warunków i zakresu ochrony. Są one przygotowywane wspólnie z Kontrahentem, zgodnie z jego potrzebami, z uwzględnieniem specyfiki obiektu i terenu przynależącego. Dla każdego obiektu prowadzona jest książka przebiegu służby i jej kontroli.
Oferowana przez nas ochrona fizyczna może być prowadzona w systemie całodobowym lub zmianowym w określonych przez Zleceniodawcę przedziałach godzinowych. Również liczba pracowników może ulegać rotacji w zależności od pory dnia czy tygodnia ze szczególnym uwzględnieniem dni świątecznych.

Ochrona prywatnych posesji

Agencja Ochrony Skorpion oferuje profesjonalną ochronę firm, ośrodków wczasowych, zakładów, obiektów przemysłowych, obiektów handlowych, magazynów, hurtowni, osiedli mieszkaniowych, domków jednorodzinnych, prywatnych posesji. 
Dla każdego ochranianego obiektu sporządzane są indywidualne instrukcje warunków i zakresu ochrony. Są one przygotowywane wspólnie z Kontrahentem, zgodnie z jego potrzebami, z uwzględnieniem specyfiki obiektu i terenu przynależącego. Dla każdego obiektu prowadzona jest książka przebiegu służby i jej kontroli.
Oferowana przez nas ochrona fizyczna może być prowadzona w systemie całodobowym lub zmianowym w określonych przez Zleceniodawcę przedziałach godzinowych. Również liczba pracowników może ulegać rotacji w zależności od pory dnia czy tygodnia ze szczególnym uwzględnieniem dni świątecznych.

Ochrona placów budowy

Na przestrzeni lat wielokrotnie współpracowaliśmy z branżą budowlaną w zakresie ochrony placów budowy. W tej dziedzinie naszymi klientami są zarówno prywatni inwestorzy jak i firmy budowlane realizujące zadania w ramach zamówień publicznych i przetargów.

Dla każdego ochranianego placu budowy sporządzane są indywidualne instrukcje warunków i zakresu ochrony. Są one przygotowywane wspólnie z Kontrahentem, zgodnie z wymogami kontraktu, uwzględniając specyfikę ochranianego terenu i powstającego obiektu. Dla każdego zadania prowadzona jest książka przebiegu służby i jej kontroli.

Przez okres naszej działalności ochranialiśmy m.in.:
- budowę ośrodków uzdrowiskowych, obiektów mieszkalnych, dróg dojazdowych, boiska szkolnego i lądowiska szpitalnego
- rozbudowę obiektów wypoczynkowych, urzędów państwowych

Dysponujemy przyczepami kempingowymi, które lokujemy na terenie budowy, i które podczas trwania budowy służą naszym pracownikom jako miejsce pracy do: monitoringu, kontroli ruchu osobowego i prowadzenia ewidencji osób wchodzących na teren budowy.

Ochrona wydarzeń

Ochrona różnego rodzaju wydarzeń i imprez masowych to kolejne z działań, jakie realizujemy dla naszych Klientów. Od początku naszej działalności mieliśmy przyjemność zabezpieczać wiele imprez plenerowych w tym: wydarzenia muzyczne, wydarzenia sportowe, plany filmowe
oraz wszelkie inne wydarzenia podlegające obowiązkowej ochronie na mocy Ustawy o ochronie imprez masowych.

Pilnujemy porządku na imprezach, dbając o bezpieczeństwo organizatorów jak i wszystkich gości. Strzeżemy powierzonego mienia. Skutecznie zapobiegamy wszelkim niekontrolowanym sytuacjom.

Dla każdego ochranianego placu budowy sporządzane są indywidualne instrukcje warunków i zakresu ochrony. Są one przygotowywane wspólnie z Kontrahentem, zgodnie z wymogami kontraktu, uwzględniając specyfikę ochranianego terenu i powstającego obiektu. Dla każdego zadania prowadzona jest książka przebiegu służby i jej kontroli.

Przez okres naszej działalności ochranialiśmy m.in.:
- budowę ośrodków uzdrowiskowych, obiektów mieszkalnych, dróg dojazdowych, boiska szkolnego i lądowiska szpitalnego
- rozbudowę obiektów wypoczynkowych, urzędów państwowych

Dysponujemy przyczepami kempingowymi, które lokujemy na terenie budowy, i które podczas trwania budowy służą naszym pracownikom jako miejsce pracy do: monitoringu, kontroli ruchu osobowego i prowadzenia ewidencji osób wchodzących na teren budowy.

Monitoring

Poza ochroną fizyczną oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie monitoringu wizyjnego. Projektujemy i budujemy od podstaw systemy monitoringu pozwalające podnieść poziom bezpieczeństwa na danym obiekcie, terenie, czy kompleksie.

Wśród naszych klientów, którzy wybrali ten rodzaj zabezpieczenia są właściciele prywatnych posesji, lokali, biur, sklepów, aptek, gabinetów.